Jubileumsplate for Ivar Aasen CD (digipak), 1996


Jubileumsplate for Ivar Aasen

1 Info om Aasen

2 Den arme hugen

3 Nordmannen (mellom bakkar og berg)

4 Liten hugnad

5 Slaatevise

6 Haraldshaugen

7 Sundagskveld

8 Klaga og kyta

9 Dei gamle fjelli

10 Byrteheidi

11 Den tyngste sorg og møda

12 Ivar Aasen

13 Heimvegen

14 Livet