Søster Hvit CD (spåcover), 2003


Søster Hvit

1 Kyle noe

2 Gjestfri vert

3 Krapylet ved din side

4 Ballong

5 Søster Hvit

6 Skilles

7 Halvtime

8 I naturens vold

9 Noe pent noe

10 Udetonert bombe