Hainn lydmainn og n' i og n' lysmainn og n' je Digital, 2020


Hainn lydmainn og n' i og n' lysmainn og n' je
iTunesSpotifyWimp

1 Hainn lydmainn og n' i og n' lysmainn og n' je (tekst)