Ser ut som En Omdreining har glemt å skrive om seg selv.