Takk for kniven CD, 1998


Takk for kniven

1 Taksketsj 1

2 De gamle damers plan

3 Taksketsj 2

4 Aliens 2

5 Tomgods

6 Tissekonkurransen

7 Begynner å bli gammel

8 Klokkene

9 Trollmor

10 Taksketsj 3

11 Kål

12 Udetonert bombe

13 Rask samtale 1

14 Egil på bar

15 Elverhøy

16 Tørket frukt

17 Lys, lys natt

18 Rask samtale 2

19 Arbeidssøknad

20 Skyggene

21 Hyggelig rekefest

22 Smøres bekjennelser

23 Familien Ost

24 Taksketsj 4