El Doom (2006 → )

Vokal, gitar

Morten Mormone (2006 → )

Bass

Dancko (2006 → )

Trommer

Simen Mormone (2006 → 2006)

Trommer