05.04.2024: Bare Egil Band, Kulturhuset blå grotte – misjonen