08.08.2007: Ikke Bare Bare Egil Band Band, Enga (Middelalderparken)