09.11.2019: Bare Egil Band, Hulen (50-årsjubileum)