09.11.2019: Thulsa Doom, Hulen (50-årsjubileum med Bare Egil Band)