13.06.2019: Ikke Bare Bare Egil Band Band, Skuret (ekstrakonsert)