19.07.2012: Ikke Bare Bare Egil Band Band, Slottsfjellfestivalen