19.07.2024: Bare Egil Band, Fjellparkfestivalen 24