19.11.2016: De sørgelige restene, Folken (Grottene)