21.08.2021: Black Debbath, Den festivalen i Vangen