22.10.2016: De sørgelige restene, Sort og blå scene, RIP