25.08.2007: Ikke Bare Bare Egil Band Band, Studentsamfunnet