28.10.2017: Thulsa Doom, Studentersamfunnet Folken