30.06.2012: Ikke Bare Bare Egil Band Band, Steinkjerfestivalen