30.11.1989: Lille Pepre Benklærs Campingbag, Slurpen