Tekstforfatter:
Komponist:

Det er klart det er utfordringer med en musikkfestival
I et distrikt som først og fremst er befolket av hval
Det er et slitsomt verv å ha ansvar for bandlogistikk
Dit det verken går jernbane, buss eller trikk

Ja, Træna har store problemer, men jeg trur
Mye kan ordnes med satsning på bedre infrastruktur
Det dreier seg tross alt kun om å krysse seks mil med åpent vann
Dette må vi da klare, vi lever jo i verdens rikeste land

Ref:
Så bygg bru, bygg bru til Træna
Det ligger så ukurant tel
Bygg bru, bygg bru til Træna
Det blir litt langt med tunnel
Og den blir en turistattraksjon med sitt seks mil lange strekk
Dessuten blir det lettere for trænafolk å flytte vekk fra Træna
Så bygg bru til Træna
Så blir det lettere å arrangere festival
Bygg bru til Træna,
ellers tror jeg du er splitter pine gal