Tekstforfatter: Lars Inge Lønning
Komponist: Lars Inge Lønning

Allright! Fra før har vi fire statsmakter. La oss kort gjennomgå dem:
Lovgivende, dømmende, utøvende samt pressen, men så langt ingen nummer fem.
Vi trenger et forum der de som intet har å si og får komme til orde.
Et talerør for den tause majoriteten; postbud, fut eller hore.

Ja, hvem skal tale menigmanns sak?
”Høres ut som en jobb for:”
Ollis, Lars, Egil og Aslag – Black Debbath er her
Den 5te statsmakt, vårt våpen er rock
Og ingen sak er liten nok
Black Debbath er rikssynsernes creme de la creme. Yeah!

Allright! Folk føler seg maktesløse, baby, overfor et byråkratisk apparat.
Der kun høytstående hvitsnipper og snobb får fremmet sin sak.
Men hvem tar ansvar for å putte ordene i munnen på det tafatte proletariat?
Ja, hvem skal gi hr. Koko en stemme? Hvem sparker maktpampene bak?

Ja, hvem tør tale menigmanns sak?
”Høres ut som en jobb for:”
Ollis, Lars, Egil og Aslag – Black Debbath er her
Den 5te statsmakt, vårt våpen er rock
Og ingen sak er liten nok Black Debbath er rikssynsernes creme de la creme!

Ja, hvem skal tale menigmanns sak?
”Høres ut som en jobb for:”
Ollis, Lars, Egil og Aslag – Black Debbath er her
Den 5te statsmakt, vårt våpen er rock
Og ingen sak er liten nok