Tekstforfatter: Lars Inge Lønning
Komponist: Lars Inge Lønning

Fjern alle vegene fjern alle vegene
Fjern alle vegene og anlegg høyhastighets trikk
Smelt alle flyene smelt alle flyene
Smelt alle flyene om til vindmøller
Nei dette går ikke lenger
Og vi har entret tolvte time
Og våre undiker brenner
Vi har ikke lenge igjen
Alle mann til pumpene alle mann til pumpene
Alle mann til pumpene vi står
Med vann til rumpene
Nei dette går ikke lenger
Og vi har entret tolvte time
Og vårt undertøy brenner
Vi har ikke lenge igjen
Flytt snømaskiner til polområdene
Avskaff dorull gjør bidé rådende
Fei og støvsug i ørkenen
Prøv å motoppfinn atombomben
Brenn alt drivstoff for å unngå eksos
Gi amnesti til laks og oppdrettsansjos
Stopp befolkningsveksten la oss sterilisere
Ikke fyr med brennbart brensel mere
For dette går ikke lenger
Og vi har entret tolvte time
Våre kalsonger de brenner
Vi har bare tiden og vegen
Vi må sette oss ned og drøfte
Hvorvidt tiltakene må bli mer drastiske
Om det er formålstjenlig med en egen komité
Som kan se litt nærmere på dette
Dernest bør man ha et kontrollorgan
Som kan vurdere komitéens arbeid
Og levere halvårsrapporter av konkluderende karakter