Tekstforfatter: Egil Hegerberg
Komponist: Egil Hegerberg

Fjern moms
Fjern moms
Fjern moms på råtten frukt

Rammevilkårene for småkjøpmenn er ikke slik som de bør
Det er ikke så lett å få avsetning på ukurante varer som før

Det er ressursforvaltningsmessig uklokt
Folk er blitt alt for kresne og godt vant
Her må staten ta grep

Fjern moms
Fjern moms
Fjern moms på råtten frukt

Det er ikke påvist helsemessige problemer ved å innta råtten frukt
Kanskje fordi det ikke er gjort noe forskning på feltet
Men ikke heng deg opp i bagateller
Her må Staten ta grep

Fjern moms
Fjern moms
Fjern moms på råtten frukt