Tekstforfatter:
Komponist:

Hainn lydmainn og n’ i og n’ lysmainn og n’ je
Vi e no stadig ut og færra på turne
Og det heind seg at vi tar vårs en fest etter det
Og det er en sånn anledning æ ska fortelle om te de

Det var n’ lydmainn, n’ i og n’ lysmainn og n’ je
Vi kost vårs med litt pils og vi kost vors med te
Først tok vi en pils og så tok vi en te
Det var n’ lydmainn, n’ i, n’ lysmainn og n’ je…

Vi drakk og vi styra og fæsta og holdt på
Til naboen ringt leinsmann og han kom for å sjå
Og hainn leinsmann kom og spurt ka det va som sto på
men trur du ittj han leinsmainn blei med og pimpa hainn og

Hainn leinsmann og n’ lydmainn…
Vi satt der og kost vårs til klokka ble tre
Men da var det ittj igjen verken pils eller te
så da sa hainn leinsmann: Kom vi går hem til me

Men på vei hem til leinsmann så møtt vi en kar
Som lurt på om vi ittj vill vorro med på bar
Og du kan jo tenk deg hva vi svart på det
Vi sa ja både hainn leinsmann, hainn lydmann, n’ i, n’ lysmann og n’ je

Hainn leinsmann og n’ lydmann og n’ i og n’ lysmann og ’n je og hainn karen
Satt og kost oss og drakk litt i denna herra baren
Men så kom eigaren av baren bort og lurt på om hainn kunn bli med
og vi svart ja på det, så hainn satte seg ned

Så kom det tre kvinnfolk som så ut som n’ je
Så vi skjønt nok at dom var hore aill tre
Så vi spurt om dem ittj ville setta seg ned
Med n’ leinsmann og n’ lydmainn, n’ i og n’ lysmainn og hainn karen og eigaren av baren n’ je

Så horan dem satt seg ned og du kan jo tenk deg sjøl
Hva som hendt når dem hadde fått i seg non øl
Vi smalt dem på tjukka, men vi veit ittj kem som var far’n
Var det n’ leinsmann eller n’ lydmainn eller n’ i eller n’ lysmainn eller je eller hainn karen eller eigaren av baren