Tekstforfatter:
Komponist:

En vakker ung pike med blussende kinn
og lys og lekker drakt
Ble møtt der i døren idet hun kom inn
Av en høy stilig vakt

Han bød henne armen han var så galant
Hun kunne ei fatte at det var sant
Sp tilbød han seg å henne å litt rundt
Hun var som beruset
Det gikk trillandes rundt

Ref: På Hvalfangstmuseet
Et slikt forhekset sted
Så mangt og meget kan skje
På hvalfangstmuseet

Han pekte og forklarte om hvalfangsten nå
og hvordan den var før
Hun lot seg sjarmere av hans kunnskapsnivå
Hun følte seg rent ør

Så endte det slik som det måtte gå
På gulvet bak narhvalmonteret uten en tråd
Hun kvinket av lykke, og gurglet av fryd
Og han gryntet lavt idet han tok hennes dyd

ref

Jeg ser av ditt blikk at du kjenner deg igjen
I alt jeg nyss har sagt
For du var jo piken som så villig ga seg hen
Mens jeg var nevnte vakt

For det er ingen kvinne i dette distrikt
Som kan hevde at de aldri har vært med på noe slikt
Nei, alle mødre i Sandefjord har
Minst ett barn som har hvalfangstmuseets vakt som far

Ref