Tekstforfatter: Egil Hegerberg
Komponist: Egil Hegerberg

Krig er noe herk
Krig er noe herk
Krig er noe herk
Vi vil ikke ha det

Svensker kan være ufordragelige
men jeg synes ikke vi skal gå til krig mot dem
Råtnende lik i Stockholms gater
Bidrar bare til luftforurensningen

Så det gagner ikke oss
Å utnytte vår overlegenhet
Moralsk, økonomisk og militært
Til å valse over et mindreverdig broderfolk
og utrydde alt liv øst for Kjølen

USA vil være skeptiske
FN vil innføre sanksjoner

Vi lever i verdens rikeste land
Men vi kan visst ikke utnytte
Hva er vitsen med å ha en hær
Hvis det ikke skal være lov å bruke den til noe?


krig er noe herk
Krig er noe herk
Krig er noe her
Vi kan ikke bruke det til noe

Det må vi holde oss for gode til
Vi må ikke la oss bringe ned på deres nivå
Vi er kulturelt overlegne
Og dessuten har vi mer penger og

Vi kan enkelt utrydde dem
Svenskene må ikke få seg masseødeleggelsesvåpen
Men vi kan nøye oss med å gå til handelsblokade

En nedbrent svensk skog i småland

Det er dårlig gjort å ta det siste
fra noen som har så lite fra før

De er ubrukelige som slaver
De er for late, for hovne, for dumme