Tekstforfatter: Egil Hegerberg
Komponist: Egil Hegerberg

Skal ikke blande meg i kirkesaker i andre sogn
Det har jeg ikke noe med
Stat og kirke er løst fra hverandre ved kongelig vedtak
Og jeg må respektere det

Men på generelt grunnlag kan jeg si noen ord
Om at jeg personlig mener og tror

Vi må ha
Ny prost i Fosen
Ny prost i Fosen
Ny prost i Fosen prosti

Fosens mange høymesser blir stadig mer glisne
Grunnet manko på aktive kristne
Et par-tre ekstra proster
Ville umiddelbart gi
En oppslutningstilføyelse på tre hundre prosent ved gudstjenestene i Fosen prosti

En mistillitserklæring til den nåværende prost
Er ikke denne sangens intensjon
Jeg ønsker bare bidra med en nokså åpenbar og rent matematisk konklusjon

Vi må ha
Ny prost i Fosen
Ny prost i Fosen
Ny prost i Fosen prosti