Tekstforfatter:
Komponist:

Odd Reinsfelt
Det er mye man kan si om Bærum kommune
Om levestandard, kulturtilbud og slikt, og det meste er bra
Det har vi fått bekreftet direkte fra kilden
Vi har snakket med en som kommer her fra
Men hvem kan takke for at alt er slik på stell
Er det bare slump? Er det hell?
Nei, flirer bæringen det der har et enkelt svar
Alt sammen skyldes en eneste grepa kar

Odd Reinsfelt, Odd Reinsfelt, Odd Reinsfelt
Takk skal du faenmeg ha!
Odd Reinsfelt, Odd Reinsfelt, Odd Reinsfelt
Det du gjør for kommunen er bra
Odd Reinsfelt
Du må aldri dra
Herfra

Du har vært ordfører siden nittentoognitti
Det er cirka sytten år
I tillegg har du en lang rekke andre verv
Det er ganske ufattelig at det går
Du er formann i representantskapet for Asker og Bærum Vannverk
medlem av Rådet for Vestfjorden Avløpsselskap.
viseformann i representantskapet for Asker og Bærum Brannvesen
leder av Beredskapsrådet i Bærum og medlem av representantskapet for Kommunenes Sentralforbund.

Odd Reinsfelt…